SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
5
6
3
Tin tức sự kiện 23 Tháng Chín 2013 4:35:00 CH

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2013 tại quận 11

Trong quý III/2013, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã ban hành nhiều kế hoạch và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong quận như: Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật lao động, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới… Các Nghị định 127/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ luật lao động, v.v…

Hội đồng cũng đã biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính… cung cấp cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân; nhân bản hàng ngàn bộ tài liệu các loại cung cấp cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Trong quý IV/2013, Hội đồng sẽ tiếp tục phổ biến các Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Thuế thu nhập sửa đổi… Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức các lớp tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính, bồi dưỡng kiến thức cho hòa giải viên ở các phường.


Số lượt người xem: 3649    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA