SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
1
7
2
8
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tám 2013 11:00:00 SA

Công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư liên phường

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 1588/KH-QLĐT về công khai quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-3-10 và 4-6-7-15.

Nội dung công khai hai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư trên gồm các nội dung cơ bản của Đồ án được thể hiện qua các bản vẽ, pa nô, thuyết minh, Quyết định phê duyệt. Đồ án quy hoạch được công bố công khai rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn quận theo các hình thức:

-    Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, pa nô, thuyết minh quy hoạch trong vòng 10 ngày;

-    Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 11;

-    Niêm yết trên Bản tin của Ủy ban nhân dân quận 11, Ủy ban nhân dân phường 1, 3, 4, 6, 7, 10, 15 và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn quận.

Địa điểm và thời gian công bố công khai quy hoạch:

1.   Ủy ban nhân dân phường 1 & 4: Từ ngày 29 đến 31/08/2013

2.   Ủy ban nhân dân phường 3 & 6: Từ ngày 04 đến 06/09/2013

3.   Ủy ban nhân dân phường 7 & 10: Từ ngày 09 đến 11/09/2013

4.   Ủy ban nhân dân phường 15: Từ ngày 11 đến 13/09/2013

Việc công bố công khai hai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-3-10 và 4-6-7-15 nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư trong việc nắm bắt các thông tin quy hoạch trên địa bàn quận 11. Qua đó, giúp người dân hiểu và tham gia cùng Nhà nước trong việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.


Số lượt người xem: 4377    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA