SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
4
2
1
1
Tin tức sự kiện 15 Tháng Tám 2013 9:35:00 SA

Quận 11 thực hiện việc lưu trữ bản sao theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Trong thời gian qua, kể từ khi Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký có hiệu lực thi hành thì việc lưu trữ bản sao là do cơ quan thực hiện chứng thực tự thực hiện. Do điều kiện cơ sở vật chất gặp khó khăn nên việc tổ chức thực hiện việc lưu bản sao hầu như đa số các cơ quan có trách nhiệm chứng thực trong thành phố yêu cầu người có nhu cầu chứng thực phải cung cấp cho cơ quan chứng thực một bản photocopy để lưu hồ sơ. Cụ thể như người yêu cầu chứng thực có nhu cầu chứng thực sao y từ bản chính ba bản thì phải photocopy thành bốn bản và nhận lại ba bản, còn một bản cơ quan có trách nhiệm chứng thực lưu hồ sơ một bản. Điều này là bất hợp lý, không thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 21 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ nên người dân và báo chí đã lên tiến phản ảnh khá nhiều.

Thực hiện theo Công văn số 4648/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về xử lý thông tin báo chí và Công văn số 2451/STP-BTTP của Sở Tư pháp về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp;

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Công văn số 823/UBND về việc thực hiện lưu hồ sơ sao y theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các phường không được yêu cầu người dân cung cấp bản sao để lưu trữ. Phòng Tư pháp quận đã được Ủy ban nhân dân quận trang bị một máy photocopy để thực hiện việc photocopy lưu trữ bản sao. Ủy ban nhân dân các phường cũng đã tiến hành sắp xếp bố trí máy Photocopy để tự photocopy lưu trữ bản sao mà không yêu cầu người dân cung cấp như trước đây.


Số lượt người xem: 3977    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA