SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
0
0
4
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tám 2013 4:15:00 CH

Đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc 2012 - 2015

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của gia đình, về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực gia đình; về quyền và nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và mối quan hệ gia đình;

Hàng năm, thực hiện theo chương trình phối hợp 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN về đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2013 – 2015, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức các hoạt động như:

- Tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- Nâng cao chất lượng mô hình câu lạc bộ “xây dựng gia đình hạnh phúc”, câu lạc bộ “gia đình nuôi dạy con tốt”.

- Tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Văn hóa Thông tin, cán bộ Hội cấp phường về công tác gia đình, về lối sống, mối quan hệ, cách ứng xử của các thành viên trong gia đình.

- Tổ chức triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Phòng Văn hóa và Thông tin cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện theo định kỳ từ nay đến năm 2015.


Số lượt người xem: 4995    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA