SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
6
0
3
0
Tin tức sự kiện 26 Tháng Bảy 2013 2:45:00 CH

Phổ biến thông tin các dự án thoát nước và đăng ký nhu cầu lắp đặt hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn quận

Hiện nay Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố (gọi tắt là Trung tâm chống ngập) đang thực hiện các bước để chuẩn bị triển khai thi công các dự án thoát nước chống ngập trên địa bàn các quận 5, 6, 10, 11. Sở Giao thông vận tải sẽ không xem xét cấp phép thi công đối với các công trình kéo dài sau tháng 12/2013. Trường hợp sau khi dự án chống ngập thực hiện thảm nhựa toàn bộ mặt đường, Sở Giao thông vận tải sẽ không xem xét cấp phép đào đường trong thời hạn 05 năm.

Do đó, để tránh trường hợp nhu cầu đào đường phát sinh sau khi các dự án chống ngập nêu trên đã hoàn thành, cần rà soát lại các khu vực chưa được cấp nước sạch, nhu cầu đào đường để lắp đặt hệ thống cấp - thoát nước của người dân trên địa bàn quận để đăng ký phối hợp thi công đồng bộ với các dự án thoát nước do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư. Qua đó, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo:

-   Ủy ban nhân dân 16 phường tiến hành phổ biến thông tin đến các Tổ dân phố để phổ biến cho người dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu lắp đặt thuỷ lượng kế sử dụng nước sạch biết và đăng ký với Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân để phối hợp đồng bộ với các dự án thoát nước do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư (Trường hợp sau khi dự án chống ngập thực hiện thảm nhựa toàn bộ mặt đường, Sở Giao thông vận tải sẽ không xem xét cấp phép đào đường trong thời hạn 05 năm).

-   Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận 11, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình rà soát các dự án liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật chuẩn bị triển khai do đơn vị mình làm chủ đầu tư để có kế hoạch phối hợp thi công đồng bộ với các dự án thoát nước do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư.


Số lượt người xem: 4131    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA