SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
3
0
8
7
Tin tức sự kiện 31 Tháng Bảy 2013 1:40:00 CH

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về “Luật Hợp tác xã năm 2012”

Vừa qua, Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về “Luật Hợp tác xã năm 2012” nhằm quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật Hợp tác xã được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2012 so với Luật Hợp tác xã năm 2013. Đồng thời, nâng cao nhận thức mới về vai trò, tính tất yếu khách quan, bản chất, các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đối tượng tham gia tập huấn là Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể quận, Ủy ban nhân dân 16 phường, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát các Hợp tác xã. Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức tuyên truyền miệng và cấp phát tài liệu.

Đây là dịp để Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể quận, Ủy ban nhân dân 16 phường, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát các Hợp tác xã nắm rõ những nội dung mới cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm chấp hành đúng quy định của Nhà nước và góp phần đưa kinh tế tập thể phát triển ổn định.


Số lượt người xem: 4853    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA