SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
6
4
7
Tin tức sự kiện 16 Tháng Sáu 2013 3:35:00 CH

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa học, vừa làm năm 2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố; Vừa qua, trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 53/TB-TCB về chiêu sinh khóa Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa học vừa làm niên khóa 2013 – 2015.

Khóa học nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận,… cho đảng viên, cán bộ, công chức các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể.

Đối tượng khóa học là các Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan của Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, quận, huyện, phường, xã của thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Học viên phải thỏa các điều kiện của khóa học như: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên, có trình độ lý luận chính trị sơ cấp hoặc tương đương, 25 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và được cơ quan, đơn vị cử đi học.

Nội dung chương trình học và các thủ tục, thời gian học cụ thể xem trong file đính kèm.


Số lượt người xem: 9498    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA