SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
8
2
0
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2013 9:35:00 SA

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TU ngày 08/07/2008 của Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận và các ban ngành liên quan, đã giúp cho hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Công đoàn các cấp thêm hiệu quả, đã có những tác động tích cực đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong quận trong việc thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TU của Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.” Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong năm thông qua các hội thi, hội thao, chương trình gameshow, chương trình “Giờ thứ 9 – Điểm hẹn công nhân” đã góp phần nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước cho công nhân viên chức – lao động. Công tác chăm lo chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được chú trọng, kịp thời chia sẻ khó khăn bằng tinh thần và vật chất; tư vấn pháp luật; tích cực giải quyết các đơn thư khiếu nại của công nhân lao động và tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động hiểu, hạn chế và ngăn chặn các tranh chấp lao động.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận cũng đã xác định các hạn chế, đề ra 5 bài học kinh nghiệm thực tiễn và xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tiến hành khen thưởng động viên kịp thời 07 tập thể và 07 cá nhân xuất sắc cho những đóng góp tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TU của Thành ủy.

Khen thưởng cho 7 tập thể xuất sắc.

 


Số lượt người xem: 4105    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA