SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
6
9
4
Tin tức sự kiện 12 Tháng Năm 2013 10:55:00 SA

Nắm bắt tình hình hoạt động của Ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở khu phố

Thực hiện chương trình công tác đi cơ sở năm 2013 của Ban Thường vụ Quận ủy; Vừa qua, Thường trực Quận ủy tổ chức 03 đoàn công tác do đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Quận ủy làm tổ trưởng đã đến 06 phường (phường 12, phường 7, phường 8, phường 1, phường 3 và phường 14) để nắm bắt tình hình hoạt động của Ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở khu phố, cụ thể đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở khu phố gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; về tình hình công tác phát triển, quản lý đoàn viên, hội viên của các đoàn thể khu phố; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị với quận; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với Ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị khu phố; công tác tạo nguồn; bồi dưỡng quần chúng ưu tú; vai trò của Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn trong việc phát huy giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nghe báo cáo, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình kinh tế, đời sống của Ban Chấp hành các đoàn thể và đoàn viên, hội viên.

Qua nắm bắt tình hình thực tế đợt này, Thường trực Quận ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho Ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở khu phố hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa quần chúng nhân dân với tổ chức Đảng, chính quyền ở địa phương cơ sở.

Đoàn công tác làm việc với phường 12.


Số lượt người xem: 5202    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA