SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
6
6
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2013 7:50:00 SA

Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013

Nhằm đánh giá về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, nhất là Chương trình số 05-CTr/QU ngày 11/10/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ quận (khóa X) về “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2010 - 2015”; Vừa qua, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở quận đã thành lập 06 tổ tiến hành giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại 43 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy.

Thông qua công tác giám sát để các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm hơn nữa việc thực hiện Quy chế dân chủ tại địa phương, đơn vị mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh.

Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ tại Trung tâm Văn hóa.


Số lượt người xem: 4377    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA