SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
8
3
8
3
1
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tư 2013 2:20:00 CH

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ phường theo Quyết định 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, Phòng Nội vụ quận đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Theo đó, từ ngày 01/4 đến 15/4, Chủ tịch UBND 16 phường căn cứ theo Hướng dẫn số 286/HD-SNV ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội vụ về thực hiện Kế hoạch số 985/KH-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ để rà soát ngoài đối tượng trong danh sách được lập năm 2011 nhằm điều chỉnh, bổ sung cho đầy đủ, tránh để sót đối tượng. Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc quận có thời gian trước đây công tác tại phường thuộc đối tượng được giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 1674/QĐ-TTg khẩn trương liên hệ với Ủy ban nhân dân phường để lập hồ sơ. Trường hợp trước đây công tác qua nhiều phường, thì liên hệ phường cuối cùng công tác trước khi chuyển lên quận.

Từ ngày 16/4 đến 18/4/2013, Ủy ban nhân dân 16 phường gửi danh sách và hồ sơ liên quan đến quá trình công tác của các đối tượng hưởng chế độ, chính sách về Phòng Nội vụ quận để tổng hợp.


Số lượt người xem: 3590    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA