SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
9
6
8
Tin tức sự kiện 25 Tháng Hai 2013 10:30:00 SA

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân

Vừa qua, nhằm kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2013; Tổ kiểm tra do ông Nguyễn Hải Vân – Trưởng Phòng Nội vụ quận làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 12 đơn vị trên địa bàn quận 11.

Tại các nơi kiểm tra, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện 03 Quyết định của Trung ương (Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương và Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước); làm việc ngày thứ bảy; kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (các văn bản của thành phố, Ủy ban nhân dân quận ban hành liên quan đến việc xin lỗi dân, công khai nơi tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của dân về quy định hành chính; kiểm tra tình hình thực hiện ISO, công khai các quy trình theo quy định…)

Nhìn chung 12 đơn vị trong đợt kiểm tra đột xuất kỳ này thực hiện tương tối tốt các nội dung kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa chấp hành tốt việc đeo thẻ cán bộ công chức – viên chức, còn thiếu sót trong việc thực hiện 03 Quyết định của Trung ương…Trong thời gian tới, Phòng Nội vụ quận sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất và thường xuyên tất cả các đơn vị trên địa bàn quận 11 để từ đó giúp cho các đơn vị xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ và trong quan hệ xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc.

Kiểm tra tại phường 5.

 

 

Tiếp công dân tại phường 3.

 


Số lượt người xem: 4832    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA