SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
8
3
6
1
5
Tin tức sự kiện 20 Tháng Hai 2013 1:40:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 2/2013

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 2 là 352,8 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng là 1.028,2 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 2 là 4.674,3 tỷ đồng cộng dồn 2 tháng là 9.796,9 tỷ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ.

            Quận đã triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 201; chỉ đạo các ngành, các phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả trước trong và sau Tết.

2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 2 là 55 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng đạt 16,2% dự toán năm (110/676 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 2 là 36 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng đạt 16,2% dự toán năm (72,7/446,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 2 là 20 tỷ đồng, cộng dồn 2 tháng đạt 16% dự toán năm (70/446,9 tỷ đồng).

Đã phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2013 cho các đơn vị; ngân sách đảm bảo kinh phí chi lương và chăm lo tết cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận.

Ủy ban nhân dân quận đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 cho các đơn vị.


Số lượt người xem: 4564    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA