SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
5
6
0
Tin tức sự kiện 26 Tháng Mười Hai 2012 9:20:00 SA

Công tác Mặt trận có nhiều tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Hệ thống Mặt trận quận, phường đã có nhiều chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền vận động các giới, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn như: tiếp tục triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nội dung Chỉ thị 46 của Trung ương về phòng chống sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại; thực hiện chủ đề “Năm 2012 - Năm an toàn giao thông”; vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Nghị quyết 11 của Chính phủ tiếp tục được triển khai; phong trào “3 tương trợ - 3 tiết kiệm”; “chương trình mục tiêu 3 giảm”, mô hình “5+1” đã được các tổ chức thành viên, các giới quần chúng tích cực hưởng ứng  với nhiều hình thức hoạt động cụ thể và thiết thực. Công tác đền ơn đáp nghĩa đã được các tổ chức thành viên, đoàn thể và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường quan tâm, chăm lo thiết thực, thể hiện qua cuộc vận động “Vì người nghèo” và các hoạt động xã hội từ thiện. Ban vận động Vì người nghèo quận, phường đã xây dựng kế hoạch phát động đợt vận động và tổ chức chăm lo kịp thời, đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho dân nghèo (toàn quận đã vận động gần 2,5 tỷ đồng). Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường duy trì tốt mối quan hệ với các cơ sở và các chức sắc, chức việc thuộc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoạt động chấp hành tốt pháp luật Nhà nước. Các họ tộc người Hoa ngày càng gắn bó với Mặt trận, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Hoạt động Tổ thân nhân Việt kiều ở 16 phường được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp; chủ động trong triển khai thực hiện các hoạt động nhằm mang lại hiệu quả, nhất là chăm lo cho dân nghèo, trẻ mồ côi…Công tác giám sát các hoạt động của chính quyền về cải cách hành chánh đã đi vào chiều sâu. Trong điều kiện thành phố tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức, Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường, xã, UBMTTQ quận và các phường đã tập trung thực hiện giám sát các phòng, ban trực thuộc UBND quận và UBND 16 phường. Bà Nguyễn Thị Bích Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 11 phát biểu : “Công tác Mặt trận trong năm qua đã có nhiều tích cực, nỗ lực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong quận. Mặt trận phải có nhiều cách làm hay, có nhiều tấm gương tập thể và cá nhân hơn,…”. Trong buổi tổng kết năm 2012, đã có 01 tập thể, 02 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam, 18 gương “Người tốt việc tốt” được tuyên dương, có 03 đơn vị nhận cờ thi đua dẫn đầu cụm là phường 7, 8 và 14.


Số lượt người xem: 4339    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA