SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
2
9
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười Hai 2012 8:15:00 SA

Giảm nghèo, tăng hộ khá là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo quận 11

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND-BGNTHK ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận, vừa qua 03 Đoàn kiểm tra Giảm nghèo, tăng hộ khá quận đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo tăng hộ khá năm 2012. Đối tượng kiểm tra là các hộ nghèo nằm trong danh sách nâng chuẩn, vượt chuẩn trong năm 2012 do phường xác lập sau khi kiểm tra thực tế. Riêng phường 15 sẽ kiểm tra các hộ nằm trong danh sách hộ cận nghèo có thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng/người/năm. Đợt kiểm tra này tập trung vào 3 nhóm:

-    Phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 11 triệu đồng/người/năm, gồm: Phường 8, 9, 10, 13, 14, 16.

-    Phường không có hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/người/năm, gồm: Phường 01, 02, 03, 06, 11.

-    Kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao và các giải pháp chăm lo hộ cận nghèo nhằm đảm bảo hộ vượt chuẩn nghèo bền vững của phường 15.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào kết quả nâng chuẩn, vượt chuẩn nghèo; cho vay vốn, việc thu hồi nợ quá hạn, công tác giới thiệu học nghề, giải quyết việc làm cho lao động diện nghèo, cận nghèo; vận động người nghèo, cận nghèo mua thẻ Bảo hiểm y tế; kết quả thực hiện giải pháp “Tổ chức, cá nhân giúp ít nhất 30% hộ nghèo, cận nghèo”; việc thực hiện “3 nắm, 3 giúp” đối với hộ nghèo, cận nghèo; kết quả quan tâm chăm lo của phường đối với hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách có công, người già neo đơn; công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, ban ngành có liên quan trong thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của phường.

Trao đổi thực tế với hộ nghèo tại Phường 03


Số lượt người xem: 3769    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA