SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
1
1
4
Tin tức sự kiện 31 Tháng Mười 2012 9:35:00 SA

Kế hoạch kiểm tra ngành Văn hóa thông tin năm 2012

            Căn cứ quyết định 1090/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 của UBND quận 11 về ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận 11 năm 2012; Nhằm đánh giá những mặt làm được và chưa làm được góp phần hoàn thành các chỉ tiêu ngành trong năm 2012.

            Cuối tháng 10, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế tình hình thực hiện một số nhiệm vụ công tác Văn hóa và Thông tin tại 16 phường trong năm 2012.

 Thông qua công tác kiểm tra, Phòng đã nắm tình hình tại các cơ sở nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu ngành Văn hóa thông tin trong năm và định hướng chương trình công tác tới. Đồng thời, Phòng sẽ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 4414    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA