SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
5
4
5
8
Tin tức sự kiện 31 Tháng Mười 2012 9:20:00 SA

Tổ chức tập huấn các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 - 2015

            Căn cứ quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND Thành phố về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015;

            Ngày 29/10/2012, Phòng Văn hóa và Thông tin cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận đã tổ chức tập huấn các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2015.

            Đối tượng tham dự gồm Ban chỉ đạo quận, phường; Ban vận động 63 khu dân cư; các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn quận.

            Buổi tập huấn đã huy động được các ngành, các cấp quan tâm, chỉ đạo, vận động đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân góp phần hưởng ứng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 4336    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA