SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
4
6
0
6
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười 2012 11:00:00 SA

Hưởng ứng Chương trình bảo vệ trẻ em và Kế hoạch hành động quốc gia Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai tổ chức thực hiện Quyết định 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2012 và tầm nhìn đến năm 2020; Căn cứ kế hoạch số 46/KH–UBND ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em từ nay đến năm 2015, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động sau đây:

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) và cộng tác viên (CTV) dân số làm thêm nhiệm vụ BVCSTE năm 2012 tại 16 phường nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; nâng cao kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về BVCSTE, kỹ năng cơ bản khi tiếp xúc làm việc với trẻ em; công tác quản lý trẻ hoàn cảnh đặc biệt.

+ Tổ chức tập huấn cho Cán bộ chuyên trách làm công tác chăm sóc trẻ nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS tại 16 phường nhằm giúp cho chuyên trách làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS có thêm kiến thức về HIV/AIDS có cơ hội được nâng cao các kiến thức về HIV/AIDS và thể hiện được các kỹ năng mình đã có, chăm lo và phục vụ tốt hơn cho công tác BVCSTE nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS.

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, tham vấn tại gia đình để vận động trẻ em lang thang hồi gia. Trợ giúp trẻ em khó khăn, phục hồi tâm lý và thể chất, giúp trẻ em hồi gia tiếp cận giáo dục nếu bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học, tiếp cận với các dịch vụ y tế khi cần thiết. Tổ chức các lớp hướng nghiệp đào tạo nghề và trợ giúp các em tự tạo việc làm khi đến tuổi lao động phù hợp sức khỏe và tiếp cận các phúc lợi xã hội khác theo Mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng tại phường 6 và phường 7.

+ vấn về tâm lý và phục hồi sức khoẻ cho trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực; trợ giúp các em trong quá trình trị liệu tâm lý và phục hồi sức khoẻ; trợ giúp trẻ em về đời sống lúc khó khăn, trợ giúp về y tế, giáo dục và tiếp cận các phúc lợi xã hội khác dành cho trẻ em; các hoạt động  khác tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế theo Mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực dựa vào cộng đồng tại phường 8.

+ Tổ chức truyền thông, xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em năm 2012 cho Ban Bảo vệ trẻ em phường, tư vấn viên điểm tư vấn  cộng đồng, phụ trách tư vấn các trường, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố tại phường 3, 5, 14 nhằm can thiệp xử lý kịp thời các trường hợp bị bạo lực, xâm hại bảo đảm sự an toàn cho trẻ em; tư vấn, tham vấn, trị liệu phục hồi tâm lý, thể chất trẻ em trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực được  tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, các phúc lợi xã hội khác.  

+ Tổ chức sinh hoạt nhóm gia đình, người trực tiếp nuôi dưỡng về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS năm 2012 tại phường 11, 13, 14, 16 nhằm giúp gia đình, người trực tiếp nuôi dưỡng hiểu rõ về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS và tác động của dịch AIDS đối với cộng đồng nhất là đối với trẻ em, thanh thiếu niên; nhận thức đúng về đường lây và không lây để không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là trẻ em nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đồng thời cũng góp phần thu hút sự quan tâm của mọi người về vấn đề HIV/AIDS.


Số lượt người xem: 4357    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA