SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
0
3
6
4
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười 2012 10:55:00 SA

Tổ chức phúc tra phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá trên cơ sở kiểm tra các chỉ tiêu phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống, hoàn thành chương trình giai đoạn 3 (2009 – 2015) trước thời hạn tại phường 4, 5, 7, 12 theo kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân về phúc tra phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội – Thường trực Ban Giảm nghèo (GN), tăng hộ khá (THK) quận đã tổ chức họp thành viên đoàn phúc tra thống nhất thời gian, nội dung, phương pháp làm việc và phân công các tổ phúc tra, thư ký của từng tổ; hướng dẫn Thường trực Ban GN, THK phường chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức phúc tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình GN, THK thành phố, UBND quận sau  khi kết thúc phúc tra 4 phường và tham mưu UBND quận ra quyết định công nhận phường hoàn thành Chương trình GN, THK giai đoạn 3 (2009 - 2015).

Kết quả phúc tra: có 03 phường (phường 4, 7, 12) không còn hộ nghèo giai đoạn 3 (2009 – 2015). Riêng phường 5, tại thời điểm phúc tra còn một số hộ có thành viên bị tai nạn, thất nghiệp… nên mức thu nhập bình quân trong hộ bị giảm, phường tiếp tục khảo sát lại mức thu nhập của hộ nghèo.


Số lượt người xem: 4598    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA