SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
4
0
4
Tin tức sự kiện 31 Tháng Tám 2012 8:00:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 08/2012

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 7 tháng đạt 3.738,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ, ước thực hiện 8 tháng đạt 4.425,4 tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 7 tháng đạt 30.992,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ; ước thực hiện 8 tháng đạt 35.886 tỷ đồng, tăng 29,5% so cùng kỳ.

            Xây dựng kế hoạch sơ bộ về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với lĩnh vực gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn quận. Trong tháng đã thực hiện kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với 32 trường hợp là hộ cá thể; kết quả, phát hiện và phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm kinh doanh không đúng ngành ngề kinh doanh. Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh bánh trung thu thời vụ năm 2012 trên địa bàn.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8 tháng đạt 63% dự toán năm (404/641 tỷ đồng), tăng 7,2% so cùng kỳ; thu ngân sách quận ước thực hiện 8 tháng đạt 68,4% dự toán năm (255,5/373,5 tỷ đồng), tăng 11,2% so cùng kỳ; chi ngân sách quận ước thực hiện 8 tháng đạt 59,9% dự toán năm (224/373,5 tỷ đồng), tăng 22,2% so cùng kỳ.

 

            Trong tháng, tập trung tập huấn chương trình kế toán Tabmis, nhập dự toán vào chương trình Tabmis; tổng hợp nhu cầu lương mới gửi Sở Tài chính; công khai quyết toán ngân sách năm 2011. Chuẩn bị làm việc với Sở Tài chính về giao số dự kiến giao chi ngân sách năm 2013. Chỉ đạo phòng Tài chính thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách các khoản thu phí, lệ phí 6 tháng đầu năm 2012, kiểm tra chuyên đề về quy chế chi tiêu nội bộ đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND phường 3, 8 theo kế hoạch.


Số lượt người xem: 4327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA