SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
4
4
9
Tin tức sự kiện 01 Tháng Chín 2012 4:20:00 CH

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4 và các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng cho cấp ủy và đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Quận ủy.

Qua hội nghị giúp cho các cấp ủy và đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của các kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2020; Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; các kết luận Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng. Trên cơ sở đó, tham gia tích cực vào việc quán triệt trong nội bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.


Số lượt người xem: 5061    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA