SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
0
5
4
Tin tức sự kiện 01 Tháng Chín 2012 3:00:00 CH

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ để nâng cao kiến thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đối tượng quản lý;

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng cho gần 250 cán bộ phụ trách Kinh tế 16 phường và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nội dung tập huấn bao gồm 6 chương: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế chế tạo và chuyển giao thiết bị mới; Chương trình Đổi mới công nghệ công nghiệp, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn thành phố; Chương trình cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng.


Số lượt người xem: 4100    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA