SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
9
0
3
3
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tám 2012 10:05:00 SA

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại văn bản số 6702/STC-NS ngày 16/7/2012 về triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2013 và trên sơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu và dự ước cả năm 2012 tại Quận 11; vừa qua, Phòng Tài chính kế hoạch đã tham mưu Ủy Ban nhân dân Quận ban hành văn bản số 1087/UBND-TCKH ngày 14/8/2012 về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Thông báo số 38/TB-UBND về số dự kiến giao dự toán thu chi ngân sách năm 2013 cho các đơn vị hành chính – sự nghiệp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận, UBND 16 phường.

Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2013 do thành phố giao và trên cơ sở  nhu cầu của các đơn vị, phòng Tài chính kế hoạch tiến hành cân đối và tham mưu UBND quận việc phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2013 cho từng đơn vị thuộc quận trước ngày 31/12/2012.


Số lượt người xem: 4321    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA