SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
4
1
3
Tin tức sự kiện 29 Tháng Tám 2012 9:00:00 SA

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Ngày 14 tháng 06 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2012 và thay thế Nghị định 123/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, nguyên tắc xử phạt, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy hoặc có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy chưa được quy định tại Nghị định số 52/2012/NĐ-CP nhưng đã được quy định trong các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định đó.

Về đối tượng áp dụng, Nghị định quy định cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính.

            Hình thức xử phạt chính:    

a/ Phạt cảnh cáo;

b/ Phạt tiền.

    Hình thức xử phạt tiền thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là 30.000.000 đồng

Hình thức phạt bổ sung:

a/ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

            b/ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.


Số lượt người xem: 5317    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA