SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
8
2
3
Tin tức sự kiện 29 Tháng Tám 2012 8:55:00 SA

Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

            Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, việc xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế có một số điểm mới như: tiền chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được trừ nếu như được ghi trong Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính của công ty…; Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối của các công ty bán hàng đa cấp không bị khống chế bởi giới hạn 10% phần chi vượt quá tổng số chi được trừ;…

Việc xác định doanh thu của doanh nghiệp cũng có nhiều điểm mới: Đối với hoạt động cho thuê tài sản mà doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu “lựa chọn” phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm, thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng năm miễn thuế, giảm thuế là tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia số năm bên thuê trả tiền trước; Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán vé chơi gôn, bán thẻ hội viên là loại thẻ trả trước cho nhiều năm thì doanh thu làm căn cứ xác định tính thuế TNDN của từng năm là số tiền bán vé, thẻ thực thu chia cho số năm sử dụng thẻ;

            Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/9/2012 và thay thế các Thông tư số 130/2008/TT-BTC,177/2009/TT-BTC, 40/2010/TT-BTC, 18/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 được Bộ Tài chính quy định như sau:

Theo đó nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam; Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp; Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

            Những đối tượng trên cũng không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề như: Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù; Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt; Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức …

Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một đại lý thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC. (Thông tư đính kèm)


Số lượt người xem: 5120    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA