SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
3
0
8
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tám 2012 2:05:00 CH

Phổ biến luật khiếu nại, luật tố cáo

Thực hiện kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Phòng Giáo dục - Đào tạo với Phòng Tư pháp quận 11; Vừa qua, Phòng Tư pháp quận 11 đã tổ chức giới thiệu, phổ biến, giáo dục Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp, Nghị định 52/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy cho hơn 400 cán bộ quản lý và các thầy, cô giáo ngành giáo dục quận 11 tham dự.

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2012, hai luật này thay thế Luật Khiếu nại, tố cáo 1998 và sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2004 và 2005.

Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp quy định đối tượng chịu thuế là đất ở nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm: Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng, v.v….

Đối tượng không chịu thuế là đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm: Đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng bao gồm: Đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đạo tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép họat động; đất làm nghĩa trang, v.v…

Thuế suất bậc 1, diện tích trong hạn mức, thuế suất 0,03%; bậc 2, phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, thuế suất 0,07%; bậc 3 phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức, thuế suất 0,15%.

Nghị định 52 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2012 và thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này quy định phạt tiền từ 100.0000 đồng đến 200.000 đồng với hành vi làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi bố trí nơi đun nấu, thờ cúng không đảm bảo an tòan về phòng cháy và chữa cháy theo quy định, v.v…


Số lượt người xem: 4543    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA