SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
7
3
8
5
Tin tức sự kiện 27 Tháng Bảy 2012 8:55:00 SA

Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Vừa qua huyện Bình Chánh trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị thành lập thị xã. Để có thêm thông tin tìm hiểu việc thành lập thị xã như thế nào. Chúng tôi xin cung cấp các văn bản pháp lý có liên quan đến việc xét duyệt Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn bao gồm:

1/ Báo cáo thẩm định Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn của Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2/ Quyết định công nhận loại đô thị của cấp có thẩm quyền (đối với thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn).

3/ Các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4/ Các căn cứ xác định khu vực thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các văn bản công nhận về di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và du lịch cấp quốc gia hoặc quốc tế quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ và nội dung của Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh theo quy định của khỏan 1, Điều 6, Thông tư 02/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn, Bộ Nội vụ tổ chức khảo sát hiện trạng phát triển đối với khu vực đề nghị thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày khảo sát hiện trạng phát triển, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.

Sau khi thẩm định, nếu thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn được đề nghị thành lập có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và đã hoàn thiện các quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định 62/2011/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/06/2012 của Bộ Nội vụ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn, Bộ Nôi vụ trình Chính phủ xem xét, quyết định.


Số lượt người xem: 7755    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA