SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
8
2
6
2
Tin tức sự kiện 24 Tháng Bảy 2012 8:15:00 SA

Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ, “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” được tổ chức ngày 02 tháng 07 hàng năm nhằm:

1/ Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam.

            2/ Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Hưởng ứng “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” là trách nhiệm của mọi người, nhất là trách nhiệm của gia đình, thông qua việc thực hiện “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” để giáo dục các thành viên trong gia đình ý thức được trách nhiệm vệ sinh từ trong nhà ra đường bằng những hành động và cử chỉ đẹp, vệ sinh sạch trong sinh hoạt, ăn uống, học tập, làm việc, nghỉ ngơi, v.v...Chúng ta ai cũng ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cá nhân mình thì như vậy chắc chắn sẽ góp phần giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình và cho cộng đồng, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam “Đói cho sạch, rách cho thơm”.


Số lượt người xem: 4210    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA