SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
7
9
4
6
Tin tức sự kiện 25 Tháng Bảy 2012 3:50:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 07/2012

             1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 6 tháng đạt 3.095,7 tỷ đồng, tăng 17,19% so cùng kỳ, ước thực hiện 7 tháng đạt 3.693,8 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 6 tháng đạt 26.104,8 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ; ước thực hiện 7 tháng đạt 30.827,2 tỷ đồng, tăng 28,4% so cùng kỳ.

            Trong tháng, đã triển khai đến Hội doanh nghiệp quận 11 và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với lĩnh vực gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp tiền sử dụng đất để các doanh nghiệp trên địa bàn biết và thực hiện theo quy định; đồng thời phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố và ngành ngân hàng tổ chức giới thiệu các chương trình, chính sách hỗ trợ vốn vay của thành phố đến các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

            Triển khai điều tra 181 đơn vị hành chính, sự nghiệp và tôn giáo; tiếp tục điều tra khối sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn. Đã thông qua phương án thiết kế xây dựng mới chợ Bình Thới và đang xây dựng phương án hỗ trợ, di dời, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 7 tháng đạt 54% dự toán năm (346/641 tỷ đồng), tăng 11,2% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 53,7% dự toán năm. Thu ngân sách quận ước thực hiện 7 tháng đạt 57,5% dự toán năm (215,6/373,5 tỷ đồng), tăng 13,6% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 58% dự toán năm. Chi ngân sách quận ước thực hiện 7 tháng đạt 54,8% dự toán năm (160/373,5 tỷ đồng), tăng 28,6% so cùng kỳ.

            Đảm bảo việc chi lương mới cho cán bộ công chức theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ, chi tăng thu nhập quý II/2012 cho cán bộ công chức. Hoàn tất công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2011 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận; UBND quận đã thông qua đề án phân cấp quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận gởi Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính thẩm định. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành giá cả tại chợ Lãnh Binh Thăng, Phú Thọ và các bãi giữ xe khu vực xung quanh chợ, các điểm giữ xe tại chung cư phường 15, 16.


Số lượt người xem: 4594    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA