SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
8
1
9
0
Tin tức sự kiện 17 Tháng Bảy 2012 1:55:00 CH

Phạm vi bí mật nhà nước

Theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước do Ủy ban Thường vụ quốc hội ban hành, căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung tin, mức độ nguy hại nếu bị tiết lộ, các tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước được chia làm ba mức độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.

Bí mật Nhà nước trong phạm vi sau đây thuộc độ Tuyệt mật:

1-      Chiến lược an ninh quốc gia; kế họach phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; các lọai vũ khí, phương tiện có ý nghĩa quyết định khả năng phòng thủ đất nước;

2-      Các chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngọai của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không công bố hoặc chưa công bố. Những tin của nước ngoài hoặc của các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt mật;

3-      Tổ chức và hoạt động tình báo, phản gián do Chính phủ quy định;

4-      Mật mã quốc gia;

5-      Dự trữ chiến lược quốc gia; các số liệu dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước về những lĩnh vực chưa công bố; kế hoạch phát hành tiền, khóa an toàn của từng mẫu tiền và các loại giấy tờ có giá trị như tiền; phương án, kế hoạch thu đổi tiền chưa công bố;

6-      Khu vực, địa điểm cấm; tin, tài liệu khác mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt mật.

Bí mật Nhà nước trong phạm vi sau đây thuộc độ Tối mật:

1- Các cuộc đàm phán và tiếp xúc cấp cao giữa nước ta với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngọai, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác chưa công bố. Những tin của nước ngoài hoặc của các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tối mật;

2- Tổ chức hoạt động, trang bị, phương án tác chiến của các đơn vị vũ trang nhân dân, trừ tổ chức và hoạt động được quy định tại khoản 3 Điều 5 của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; phương án sản xuất, vận chuyển và cất giữ vũ khí; công trình quan trọng phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo;

3- Bản đồ quân sự; tọa độ điểm hạng I, hạng II nhà nước của mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh cùng với các ghi chú điểm kèm theo. Vị trí và trị số độ cao các mốc chính của các trạm khí tượng, thủy văn, hải văn; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc hải văn;

4- Số lượng tiền in, phát hành; tiền dự trữ bằng đồng Việt Nam và ngọai tệ; các số liệu về bội chi, lạm phát tiền mặt chưa công bố; phương án giá các mặt hàng chiến lược thuộc Nhà nước quản lý chưa công bố;

5- Nơi lưu giữ và số lượng kim loại quý hiếm, đá quý, ngoại hối và vật quý hiếm khác của Nhà nước;

6- Công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ mà Nhà nước chưa công bố;

7- Kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu trong việc phát triển và bảo vệ đất nước không công bố hoặc chưa công bố;

8- Tin, tài liệu khác mà Chính phủ xác định thuộc độ Tối mật.

Bí mật Nhà nước ngoài phạm vi quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thì thuộc độ Mật. Danh mục bí mật Nhà nước thuộc độ Mật do người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức triển khai và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức hiểu và thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của từng người theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với ý thức trách nhiệm cao, không được để lộ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ trong bất cứ trường hợp nào để góp phần bảo vệ nội bộ, bảo vệ và xây dựng đất nước.


Số lượt người xem: 5345    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA