SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
8
9
3
2
Tin tức sự kiện 29 Tháng Sáu 2012 8:10:00 SA

Tập huấn chế độ kế toán ngân sách xã và tài chính xã

Công tác quản lý tài chính và kế toán tài chính phường xã là rất cần thiết và quan trọng trong điều kiện quản lý hiện nay vì tài chính xã là tài chính cấp cơ sở cơ quan hành chính và theo phân cấp ngân sách hiện nay thì có nhiều nguồn thu và chi đáp ứng yêu cầu của cơ quan công quyền cấp cơ sở, nơi phục vụ trực tiếp dân cư. Hơn nữa, kiểm toán nhà nước đã lưu ý kiểm toán cả việc thực hiện thu chi tài chính, ngân sách xã khi kiểm toán thực hiện ngân sách của thành phố trong nhiều năm gần đây. Để phục vụ yêu cầu này, Hội Kế toán Tp.Hồ Chí Minh kết hợp với Sở Tài chính Tp.Hồ Chí Minh chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo phường xã về quản lý và kế toán tài chính phường, xã.

Khóa học được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27/07/2012 tại Hội trường Sở Tài chính Tp.Hồ Chí Minh – 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.Hồ Chí Minh. Khóa học nhằm mục tiêu hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài chính cho cán bộ phường xã; Hướng dẫn kế toán tài chính và kế toán ngân sách phường xã theo Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn quản lý và sử dụng tài sản công theo luật quản lý và sử dụng tài sản kết hợp với phân cấp quản lý và sử dụng tài sản của UBND Tp.Hồ Chí Minh.

Học phí, đối tượng và chương trình học cụ thể xem trong thông báo đính kèm. Ủy ban nhân dân quận, huyện và Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, huyện thông báo cho lãnh đạo các phường, xã, thị trấn để các nơi cử người dự tập huấn. Danh sách đăng ký gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, huyện hoặc Văn phòng Hội Kế toán Tp.HCM - 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03 trước ngày 24/07/2012. Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Hội Kế toán. Điện thoại: 39306727 – 39303908 (gặp Cô Thảo, Anh Hoàng); Fax: 39305716; Email: hoiketoan@hcm.fpt.vn


Số lượt người xem: 6841    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA