SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
1
3
5
5
9
1
Tuyển dụng công chức 26 Tháng Tư 2017 9:13:11 SA
Thông báo tuyển dụng nhân viên  (14/03/2017)
Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe làm việc tại Ủy ban nhân dân Quận 11.
Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 - 2017  (12/01/2017)
Thực hiện Thông báo số 4709/TB-SNV ngày 28/12/2016 của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ Quận 11 có Thông báo số 44/TB-NV ngày 09/01/2017 về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương cao đẳng lên chuyên viên) đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước năm 2016 – ...
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức Ngành giáo dục quận 11  (02/12/2016)
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức (chức danh: Nhân viên) Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên (Mầm non) Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên (Tiểu học)
Quận 11 xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017  (16/09/2016)
Thực hiện Thông báo số 103/TB-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận về xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017 và Thông báo số 104/TB-UBND ngày 14/9/2016 về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân quận 11, Ủy ban nhân dân quận thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học ...
Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận 11 năm 2016  (28/07/2016)
Thực hiện Thông báo số 2602/TB-SNV ngày 26/7/2016 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, Ủy ban nhân dân quận thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận 11 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người (xem Bảng nhu cầu tuyển ...
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016  (08/06/2016)
Thực hiện Công văn số 1888/SNV-CCVC ngày 03/06/2016 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016, Phòng Nội vụ đề nghị: 1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường (gọi tắt là cơ quan) căn cứ vào số lượng biên chế được giao, rà soát tình hình sử dụng biên chế, xác định chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
Giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức  (09/04/2016)
Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ “Về đào tạo, bồi dưỡng công chức” ngày 05/03/2010, và Quyết định số 1374/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai ...
Thông báo về khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ tại Tp.Hồ Chí Minh  (23/03/2016)
Thực hiện chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ công chức, viên chức chuyên ngành văn thư lưu trữ; đặc biệt là tạo cơ hội cho công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia đợt kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận hành nghề lưu trữ theo Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 04/03/2016 của Hội đồng kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ ...
Thông tin ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 (đợt 2)  (18/11/2015)
Thực hiện Thông báo số 3899/TB-SNV ngày 14/10/2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (đợt 2); Thông báo số 4293/TB-SNV ngày 17/11/2015 của Sở Nội vụ về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 ...
Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Quận 11 năm 2015 – đợt 2  (27/10/2015)
Thực hiện Thông báo số 3899/TB-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 – Đợt 2, Ủy ban nhân dân Quận thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Quận 11 năm 2015 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: ...
Xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 11  (09/10/2015)
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BTGPMB ngày 16/09/2015 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 11 về việc tổ chức xét tuyển viên chức hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế năm 2015 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; Vừa qua, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã ban hành Thông báo số 10/TB-BTGPMB về việc xét tuyển viên chức, ...
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (Đợt 2)  (19/08/2015)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Công văn số 1180/NV về đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (đợt 2). Theo đó, căn cứ vào số lượng biên chế được giao, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường (gọi tắt là cơ quan) xác định chỉ tiêu cần tuyển theo nghiệp vụ chuyên ngành của vị trí việc ...
Nhân sự mới  (25/06/2015)
  
Vừa qua, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức trao Quyết định điều động, tiếp nhận, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể: Ủy ban nhân dân quận 11 1. Điều động ông Nguyễn Hải Vân – Trưởng phòng Nội vụ quận 11 về công tác tại Quận ủy 11. 2. Điều động ông Nguyễn Tăng Minh – Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 11 về công ...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2015  (06/03/2015)
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 17/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi tuyển công chức năm 2015; Qua tổng hợp và thẩm định nhu cầu tuyển dụng do các đơn vị gửi về, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 571/TB-SNV ngày 13/02/2015 về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh ...
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận 11 năm 2015  (28/02/2015)
Thực hiện Thông báo số 571/TB-SNV ngày 13/02/2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức trong các cơ quan Hành chính Nhà nước năm 2015, Phòng Nội vụ thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận 11 năm 2015 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 người - Loại công chức ngạch chuyên viên, mã số 01.003: Khối ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm