SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
5
5
5
2
8
0
Tình hình Kinh tế xã hội 19 Tháng Ba 2019 1:08:40 SA
Tình hình văn hóa xã hội tháng 02 năm 2019  (13/03/2019)
a) Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục duy trì các nhiệm vụ năm học 2018-2019; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập năm 2018 và triển khai trọng tâm năm 2019. b) Văn hóa thông tin: Xây dựng và triển khai chương trình công tác trọng tâm và chỉ tiêu ngành Văn hóa và Thông tin năm 2019. Tổ chức phát động toàn thể ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 02 năm 2019  (13/03/2019)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn thành công tác thi công, đưa vào sử dụng các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 9, 11, 16, Xây dựng công viên đường Dương Đình Nghệ. Tiếp tục thi công công trình Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân Triển khai lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các dự án: Xây dựng mới Nhà ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 02 năm 2019  (13/03/2019)
a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 02 đạt 656 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 1.298 tỷ đồng, tăng 4,14% so cùng kỳ (+52 tỷ đồng). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 02 đạt 1.312 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 2.784 tỷ đồng, ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 11 năm 2018  (03/12/2018)
1. Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục duy trì các nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tổ chức chăm lo cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục quận 11 nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 2. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao: a) Văn hóa thông tin: Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2018; về ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 11 năm 2018  (03/12/2018)
1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 11 là 3,959 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 11 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 11 là 6,759 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 16,84 tỷ đồng, đạt 90,8% kế hoạch (16,84/18,55 tỷ đồng); quyết toán dự án xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ, dự án cải tạo ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 11 năm 2018  (03/12/2018)
1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 11 năm 2018 là 809,6 tỷ đồng tăng 4,32% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 11 năm 2018 đạt 1.394,7 tỷ đồng tăng 14,16% so với cùng kỳ. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - văn hóa ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 10 năm 2018  (16/11/2018)
a) Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục duy trì các nhiệm vụ năm học 2018-2019; tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”. b) Văn hóa thông tin: triển khai kế hoạch hướng dẫn bình xét gia đình văn hóa năm 2018 và đăng ký gia đình văn hóa năm 2019. Tổ chức tập huấn bộ tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 10 năm 2018  (16/11/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư các dự án để khởi công trong năm 2019 (13 dự án). Kiến nghị Sở Kế hoạch đầu tư điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 2 năm 2018 nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết toán các công trình đã hoàn tất công tác thi công. Hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 10 năm 2018  (16/11/2018)
a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 10 là 781 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 7.096 tỷ đồng, tăng 4,18% (+285 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại tháng 10 (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 10 năm 2018 đạt 1.371 ...
Tình hình văn hóa xã hội 9 tháng đầu năm 2018  (12/10/2018)
1. Về giáo dục và đào tạo: đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019; kết thúc năm học 2017-2018 các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể: trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30,02% (chỉ tiêu 30%); Trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,69% (chỉ tiêu trên 98%) và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị 9 tháng đầu năm 2018  (12/10/2018)
1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã xác định trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 4, phường 6, phường 7, phường 12; xây dựng mới trụ sở Ban ...
Tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm 2018  (12/10/2018)
1. Về kinh tế: Duy trì tốc độ tăng về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 6.316 tỷ đồng, tăng 4,38% (+264 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) đạt 11.547 tỷ đồng tăng 14,13% (+1.429 tỷ đồng) so với ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 08 năm 2018  (18/09/2018)
a) Về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019. Tổ chức kiểm tra các công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại các trường công lập thuộc quận. Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. b) Văn hóa thông tin: Tổng kết 05 năm thực hiện xây dựng tuyến đường ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 08 năm 2018  (18/09/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đăng ký vốn thực hiện sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp trên địa bàn quận. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 08 năm 2018  (18/09/2018)
a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 8 là 743 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 5.549 tỷ đồng, tăng 4,22% (+224 tỷ đồng) so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại thực hiện tháng 8 đạt 1.339 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 10.203 tỷ đồng, tăng 14,29% (+1.275 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Thực hiện chỉ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm