SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
9
9
6
8
2
Tình hình Kinh tế xã hội 18 Tháng Bảy 2018 11:28:03 CH
Tình hình văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2018  (08/06/2018)
a) Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục chỉ đạo rà soát đối chiếu danh sách trẻ 5-6 tuổi để chuẩn bị cho công tác huy động trẻ ra lớp. Hoàn tất công tác tổ chức Hội đồng thi nghề phổ thông THCS năm học 2017-2018. Thành lập Ban chỉ đạo và triển khai các nội dung cho kỳ thi tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 và tuyển sinh năm học 2018 – 2019. Thực hiện thí ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị 6 tháng đầu năm 2018  (08/06/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng là 7,3 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân 6 tháng là 7,211 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch (7,211/17,050 tỷ đồng); quyết toán dự án xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ, dự án cải tạo mở rộng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa; tiếp tục thực hiện công tác ...
Tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2018  (08/06/2018)
a) Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 tháng năm 2018 là 4.065 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại ước thực hiện 6 tháng năm 2018 là 7.519 tỷ đồng, tăng 14,01% so vời cùng kỳ. Triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn quận 11 ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 5/2016  (01/06/2018)
1. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức “Lắng nghe điều em muốn nói” tại trường THCS Lữ Gia. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội đồng thi nghề Phổ thông THCS năm học 2017-2018. Tổ chức Hội thi sáng tạo thanh thiếu nhi năm học 2017-2018. Tập huấn phần mềm dinh dưỡng và triển khai thực hiện phần mềm thu chi cho các cơ sở giáo dục Mầm non. Tập huấn phòng chống ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 5/2018  (01/06/2018)
1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 5 là 0,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 0,9 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 5 là 0,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 0,852 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch (0,852/17,050 tỷ đồng); trình quyết toán dự án xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ, dự án cải tạo mở ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 5/2018  (01/06/2018)
1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 5 năm 2018 là 735 tỷ đồng tăng 4,05% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 5 năm 2018 đạt 1.318 tỷ đồng tăng 14,1% so với cùng kỳ. Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế tập ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 4/2018  (02/05/2018)
1. Giáo dục và đào tạo: Triển khai kế hoạch Hội thi “ Thực hiện phương pháp giảng dạy mới – STEM” tại các trường THCS; Xây dựng Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 trong ngành giáo dục và đào tạo quận 11. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học sinh lớp 12 tất cả cho mùa thi tốt nghiệp THPT” năm 2018. Rà soát, lập danh sách trẻ 5 tuổi, 6 ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 4/2018  (02/05/2018)
1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 4 là 0,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 0,6 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 4 là 0,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 0,8 tỷ đồng, đạt 4,7% kế hoạch (0,8/17,050 tỷ đồng); trình phê duyệt quyết toán dự án xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ, dự án cải ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 4/2018  (02/05/2018)
1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3 tháng năm 2018 là 1.909 tỷ đồng tăng 4,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 3 tháng năm 2018 đạt 3.609 tỷ đồng tăng 14,16% so với cùng kỳ. Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về triển khai công tác ...
Tình hình văn hóa xã hội quý I/2018  (15/03/2018)
a) Giáo dục và đào tạo: Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trung tâm học tập cộng đồng năm 2017 và triển khai Kế hoạch chống mù chữ-phổ cập giáo dục năm 2018; sơ kết học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Qua sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018, khối tiểu học có 06 học sinh nghỉ bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,04%; ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị quý I/2018  (15/03/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Tổng nguồn vốn đầu tư và giải ngân vốn quý I/2018: nguồn vốn tập trung thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện là 0,2 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân là 0,723 tỷ đồng, đạt 4,2% kế hoạch (0,723/17,050 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp: ước giá trị khối lượng thực hiện là 3,924 tỷ đồng; ước giá trị giải ...
Tình hình kinh tế - tài chính quý I/2018  (15/03/2018)
a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 2.425 tỷ đồng tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong quý I/2018, tổng số doanh nghiệp được thành lập ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa trụ sở Quận ủy, xây dựng mới trụ Ban chỉ huy quân sự phường 12. Hoàn thành công tác thi công các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 4, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 6, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 7, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 12. Tiếp tục thi công ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về giáo dục và đào tạo: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục , xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. b) Văn hóa thông tin: - Tổ chức đa dạng các hoạt động lễ hội phục vụ nhân dân đón Tết (Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Lân-Sư-Rồng ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa trụ sở Quận ủy, xây dựng mới trụ Ban chỉ huy quân sự phường 12. Hoàn thành công tác thi công các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 4, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 6, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 7, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 12. Tiếp tục thi công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm