SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
7
0
4
3
Tình hình Kinh tế xã hội 31 Tháng Năm 2023 6:10:28 CH
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023  (15/09/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022  (07/09/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nội dung công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022  (22/08/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND quận, tình hình kinh tế - xã hội quận 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021  (11/06/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4/2022 và nội dung công tác trọng tâm tháng 5/2022  (21/04/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I/2022 và nội dung công tác trọng tâm Quý II/2022  (07/03/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02/2022 và nội dung công tác trọng tâm tháng 3/2022  (21/02/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01/2022 và nội dung công tác trọng tâm tháng 02/2022  (21/01/2022)
Xem toàn văn
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2022  (03/01/2022)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021  (12/09/2021)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021  (30/07/2021)
Xem toàn văn
Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình kinh tế - xã hội quận Quý I năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021  (29/04/2021)
Xem toàn văn
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021 và nội dung công tác trọng tâm tháng 02/2021  (21/01/2021)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021 và nội dung công tác trọng tâm tháng 02/2021
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình kinh tế - xã hội quận năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  (25/11/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình kinh tế - xã hội quận năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Hoạt động chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của UBND Quận trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020  (09/10/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của UBND Quận trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm