SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
2
1
5
0
1
Tình hình Kinh tế xã hội 23 Tháng Năm 2018 2:46:27 SA
Tình hình văn hóa xã hội quý I/2018  (15/03/2018)
a) Giáo dục và đào tạo: Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trung tâm học tập cộng đồng năm 2017 và triển khai Kế hoạch chống mù chữ-phổ cập giáo dục năm 2018; sơ kết học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Qua sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018, khối tiểu học có 06 học sinh nghỉ bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,04%; ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị quý I/2018  (15/03/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Tổng nguồn vốn đầu tư và giải ngân vốn quý I/2018: nguồn vốn tập trung thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện là 0,2 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân là 0,723 tỷ đồng, đạt 4,2% kế hoạch (0,723/17,050 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp: ước giá trị khối lượng thực hiện là 3,924 tỷ đồng; ước giá trị giải ...
Tình hình kinh tế - tài chính quý I/2018  (15/03/2018)
a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 2.425 tỷ đồng tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong quý I/2018, tổng số doanh nghiệp được thành lập ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa trụ sở Quận ủy, xây dựng mới trụ Ban chỉ huy quân sự phường 12. Hoàn thành công tác thi công các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 4, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 6, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 7, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 12. Tiếp tục thi công ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về giáo dục và đào tạo: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục , xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. b) Văn hóa thông tin: - Tổ chức đa dạng các hoạt động lễ hội phục vụ nhân dân đón Tết (Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Lân-Sư-Rồng ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa trụ sở Quận ủy, xây dựng mới trụ Ban chỉ huy quân sự phường 12. Hoàn thành công tác thi công các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 4, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 6, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 7, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 12. Tiếp tục thi công ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 02 năm 2018  (02/03/2018)
a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 02 là 675 tỷ đồng, tăng 4,4% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 02 đạt 1.248 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. - Tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 01 năm 2018  (12/02/2018)
a) Về giáo dục và đào tạo: tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2017; sơ kết học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II năm học 2017 – 2018. b) Văn hóa thông tin: trình xin ý kiến thành phố Phương án Tổ chức công trình trang trí đèn, hoa trên các tuyến đường mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; tuyên ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 01 năm 2018  (12/02/2018)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa trụ sở Quận ủy, xây dựng mới trụ Ban chỉ huy quân sự phường 12. Hoàn thành thành công tác thi công các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 4, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 6, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 7, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 12. - Tiếp tục ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 01 năm 2018  (12/02/2018)
a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 01 đạt 669 tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 01 đạt 1.275 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 11 năm 2017  (24/11/2017)
1. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”. Tiếp tục duy trì các nhiệm vụ năm học 2017-2018. 2. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao: a) Văn hóa thông tin: Triển khai kế hoạch kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2017. Kiểm tra công tác bình xét gia đình văn hóa năm 2017 tại 16 ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 11 năm 2017  (24/11/2017)
1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Nguồn vốn ngân sách tập trung: Ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 11 là 0,446 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 58,0 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 11 là 23,411 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 54,998 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch (54,998/58,015 tỷ đồng); tất toán dự án xây dựng mới trường tiểu học Nguyễn Thi; thẩm tra ...
Tình hình kinh tế - tài chính tháng 11 năm 2017  (24/11/2017)
1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 11 đạt 803 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 7.614 tỷ đồng, tăng 4,58% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 11 đạt 1.219 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 12.360 tỷ đồng, tăng 14,65% so ...
Tình hình văn hóa - xã hội tháng 10 năm 2017  (06/11/2017)
a) Về giáo dục và đào tạo: tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”. Tiếp tục duy trì các nhiệm vụ năm học 2017-2018. b) Văn hóa thông tin - thể dục thể thao: - Xây dựng và triển khai thang điểm các tiêu chí văn hóa giai đoạn 2017-2021; triển khai công tác bình chọn gia đình văn hóa năm 2017. Tổ chức ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 10 năm 2017  (06/11/2017)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: - Hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: dự án cải tạo mở rộng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa; công trình cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 1, cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 3, sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 6. - Tiếp tục thi công các công trình: mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng – Tôn Thất Hiệp; ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm