SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
2
6
8
3
5
Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật 08 Tháng Năm 2021 2:30:08 SA
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2020  (30/01/2021)
Ngày 28/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND là Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2020 như sau: STT Tên phường ...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019)  (13/07/2020)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019)
Luật Thi hành án hình sự (năm 2019)  (13/07/2020)
Luật Thi hành án hình sự (năm 2019)
Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016)  (13/07/2020)
Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016)
Luật phòng, chống tham nhũng (năm 2018)  (13/07/2020)
Luật phòng, chống tham nhũng (năm 2018)
Luật An ninh mạng (năm 2018)  (13/07/2020)
Luật An ninh mạng (năm 2018)
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm