SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
4
5
0
4
0
Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật 18 Tháng Năm 2022 1:37:39 CH
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2021  (28/01/2022)
Ngày 27/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định số 505/QĐ-UBND là Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên đia bàn Quận 11 năm 2021 như sau: STT Tên phường ...
Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi  (25/08/2021)
Tìm hiểu một số quy định của Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Phòng ...
Một số quy định pháp luật về Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh  (04/08/2021)
Một số quy định pháp luật về Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh Phòng Tư pháp
Thông tư số 2/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư  (03/08/2021)
Thông tư số 2/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Phòng Tư pháp
Một số quy định pháp luật về Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/201 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo  (02/08/2021)
Một số quy định pháp luật về Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/201 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Phòng Tư pháp
Một số quy định pháp luật về Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú  (26/07/2021)
Một số quy định pháp luật về Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú Phòng Tư pháp
Một số quy định pháp luật về Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  (16/07/2021)
Một số quy định pháp luật về Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phòng Tư pháp
Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  (15/04/2021)
Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Phòng Tư pháp
Một số quy định về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo  (12/02/2021)
Một số quy định về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo Phòng Tư pháp
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2020  (30/01/2021)
Ngày 28/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND là Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2020 như sau: STT Tên phường ...
Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19  (20/01/2021)
Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Phòng Tư pháp
Một số quy định về Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế  (12/01/2021)
Một số quy định về Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Phòng Tư pháp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019)  (13/07/2020)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019)
Luật Thi hành án hình sự (năm 2019)  (13/07/2020)
Luật Thi hành án hình sự (năm 2019)
Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016)  (13/07/2020)
Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm