SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
4
4
0
4
0
Phổ biến pháp luật 18 Tháng Năm 2022 1:14:54 CH
Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc  (13/05/2022)
  
Ngày 02/4/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo đó, cách tính và mức điều chỉnh được quy định như sau: Điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng ...
Nghị định 27/2022/NĐ-CP về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  (26/04/2022)
  
Theo đó, tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù bao gồm: - Thuộc nội dung đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia. - Dự án nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã, do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. - Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 05 tỷ đồng. - Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế ...
Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  (18/04/2022)
  
Ngày 24/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai ...
Thông tư 22/2022/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác  (28/03/2022)
  
Ngày 13/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và ...
Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng  (25/03/2022)
  
Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Cụ thể, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo ...
Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định 06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (22/03/2022)
  
Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, có 06 nhóm tiêu chí khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: - Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. - Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá ...
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự  (01/03/2022)
  
Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Theo đó, Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số nội ...
Nghị định 14/2022/NĐ-CP của chính phủ tăng mức phạt đối với một số vi phạm quy định về hoạt động báo chí  (21/02/2022)
  
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ...
Giới thiệu Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ  (20/02/2022)
  
Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, nộp và quản lý lệ phí trước bạ. Theo đó, bổ sung trường hợp tài sản của tổ chức, cá nhân đã ...
Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện  (19/02/2022)
  
Ngày 31 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng ...
Một số nội dung về Luật bảo vệ môi trường  (16/02/2022)
Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Phụ lục kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Giới thiệu nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ  (18/01/2022)
  
Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, ...
Giới thiệu Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021  (12/01/2022)
  
Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc ...
Giới thiệu Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021  (06/01/2022)
  
Ngày 30/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau: - Tại Danh mục vị trí ...
Giới thiệu Luật phòng, chống ma túy năm 2021  (26/12/2021)
Ngày 30/3/2021, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 11 đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (Luật số 73/2021/QH14). Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm có 8 chương và 55 điều. Trong đó, quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 1. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy. 2. Nghiên cứu, giám định, kiểm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm