SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
0
6
9
3
1
Phổ biến pháp luật 21 Tháng Chín 2018 10:38:23 CH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong việc giữ gìn vệ sinh chung  (14/09/2018)
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình thì hành vi vi phạm trong việc giữ gìn vệ sinh chung bị xử phạt như sau: 1. Phạt cảnh cáo hoặc ...
Các hành vi bị nghiêm cấm về an toàn điện  (22/08/2018)
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (Trích dẫn) Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm 1. Trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ. 2. Sử dụng công ...
Một số quy định liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư  (24/07/2018)
1/ Điều 39. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư (Điều 39 Thông tư 02/2016/TT-BXD) 1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có quyền và trách nhiệm sau đây trong quản lý, sử dụng nhà chung cư: a) Được quyền sở hữu, sử dụng phần sở hữu riêng; có quyền sử dụng phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở ...
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn quận 11  (15/06/2018)
Ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ với những con số khác nhau (giấy khai ...
Tìm hiểu một số nội dung của Luật biển Việt Nam  (12/06/2018)
Ngày 21/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biển. Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương, 55 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Luật Biển Việt Nam ra đời trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Luật Biển Việt Nam là một căn cứ pháp lí quan trọng, tiếp tục góp phần cũng cố, thể hiện sự tuyên bố mạnh mẽ trong bảo vệ ...
Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý  (04/04/2018)
Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, trong đó có quy định về lộ trình chi thu nhập ...
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà người điều khiển xe máy thường vi phạm  (13/03/2018)
Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Điều 6, Khoản 4: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: a. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng ...
Thực hiện biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2014  (05/12/2017)
Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7138/UBND-ĐT về việc thực hiện biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2014. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: Chấp thuận chủ trương ...
Một số điểm mới về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  (23/11/2017)
Ngày 08 tháng 05 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Theo đó, ngày 08 tháng 5 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg Quy định về xây ...
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ  (18/08/2017)
Kể từ ngày 05/10/2017, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về điều kiện xác định ...
Các văn bản liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng  (19/07/2017)
Luật Xây dựng 2014. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 18/6/2014 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Công văn ...
Viện kiểm sát nhân dân quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân quận 11 xét xử lưu động 02 vụ án hình sự  (01/06/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận 11; ngày 25/5/2017, Viện Kiểm sát nhân quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 02 vụ án hình sự với các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Cướp ...
Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân Quận 11 xét xử lưu động 03 vụ án hình sự  (15/05/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn Quận 11; ngày 27/4/2017, Viện kiểm sát nhân Quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự với các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” ...
Thành phố ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý  (04/05/2017)
Ngày 20/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về Ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định chủ ...
Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân Quận 11 xét xử lưu động 03 vụ án hình sự  (10/04/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn Quận 11; ngày 05/4/2017, Viện kiểm sát nhân Quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự với các tội: “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm