SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
2
2
1
3
4
Phổ biến pháp luật 16 Tháng Mười Hai 2017 4:09:47 CH
Một số điểm mới về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  (23/11/2017)
Ngày 08 tháng 05 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Theo đó, ngày 08 tháng 5 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg Quy định về xây ...
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ  (18/08/2017)
Kể từ ngày 05/10/2017, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về điều kiện xác định ...
Các văn bản liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng  (19/07/2017)
Luật Xây dựng 2014. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 18/6/2014 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Công văn ...
Viện kiểm sát nhân dân quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân quận 11 xét xử lưu động 02 vụ án hình sự  (01/06/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận 11; ngày 25/5/2017, Viện Kiểm sát nhân quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 02 vụ án hình sự với các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Cướp ...
Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân Quận 11 xét xử lưu động 03 vụ án hình sự  (15/05/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn Quận 11; ngày 27/4/2017, Viện kiểm sát nhân Quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự với các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” ...
Thành phố ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý  (04/05/2017)
Ngày 20/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về Ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định chủ ...
Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân Quận 11 xét xử lưu động 03 vụ án hình sự  (10/04/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn Quận 11; ngày 05/4/2017, Viện kiểm sát nhân Quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự với các tội: “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài ...
Công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước  (03/04/2017)
Vừa qua, ngày 07/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 342/TTg-V.I về tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do trong quá trình thực hiện những nội dung theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ ...
Ủy quyền nhà chung cư  (24/03/2017)
Ngày 11/3/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về ủy quyền, phân công cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung cụ thể như sau: 1. Ủy ban nhân dân ...
Một số quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  (21/03/2017)
Một số nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, như sau: 1. Các đơn vị vận tải ...
Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân Quận 11 xét xử lưu động 02 vụ án hình sự  (08/03/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn Quận 11; ngày 02/3/2017, Viện kiểm sát nhân Quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân Quận 11 đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự với các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật ...
Tòa án nhân dân quận 11 xét xử lưu động 02 vụ án hình sự  (03/01/2017)
  
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận 11; Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân quận 11 đưa ra xét xử lưu động 02 vụ án hình sự với các tội danh “Cướp giật tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại khu dân cư phường 1, quận 11. Phiên tòa ...
Một số quy định về quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  (15/11/2016)
Một số nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, như sau: 1. Các đơn vị vận ...
Các quy định về kinh doanh dịch vụ đại lý internet, trò chơi điện tử trên mạng internet  (03/10/2016)
1. Thời gian hoạt động của các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. 2. Đại lý Internet được cấp phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện, có quyền và nghĩa vụ sau: - Đăng ký kinh doanh đại lý Internet. - Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ...
Viện Kiểm sát nhân dân quận 11 phối hợp cùng Tòa án nhân dân quận xét xử lưu động 02 vụ án hình sự  (29/09/2016)
  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Viện Kiểm sát nhân dân quận 11 và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận 11; Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân quận 11 đã phối hợp với Toà án nhân dân quận đưa ra xét xử lưu động 02 vụ án hình sự với các tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Chống ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm