SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
8
8
2
3
4
Phổ biến pháp luật 15 Tháng Tám 2020 11:49:10 CH
Một số thay đổi liên quan đến công chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020  (30/06/2020)
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo đó, từ ngày 01/7/2020, một số quy định liên quan đến công chức được quy định tại Luật Cán bộ, công ...
Một số điểm mới của thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp  (29/06/2020)
Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và ...
Một số quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định tại nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ  (29/06/2020)
Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có hiệu lực thi hành, quy định một số nội dung cụ thể như sau: · Một số khái niệm, từ ngữ có liên quan (Điều 2): 1. Dịch vụ karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát ...
Quy định mới về nâng ngạch công chức  (29/06/2020)
Theo quy định tại Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch. Tuy nhiên, từ ngày ...
Tăng số lượng tối đa Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II  (26/06/2020)
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định số ...
Một số thay đổi liên quan đến công chức theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019  (26/06/2020)
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo đó, từ ngày 01/7/2020, một số quy định liên quan đến công chức được quy định tại Luật Cán bộ, ...
Một số quy định pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  (26/06/2020)
  
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bản tin Quận 11 xin trích giới thiệu một số quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau: · Điều 3: Một số từ ngữ, khái niệm có ...
Tăng số lượng tối đa Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II  (26/06/2020)
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ...
Quy định mới về nâng ngạch công chức  (25/06/2020)
Theo quy định tại Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch. Tuy nhiên, từ ...
Tăng số lượng tối đa phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II  (25/06/2020)
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ...
Giới thiệu các nội dung liên quan Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020  (04/06/2020)
  
Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 về triển khai Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Để triển khai Kế hoạch thi hành trách nhiệm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ khả thi và để quán triệt trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật về bảo vệ bí mật nhà ...
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện  (14/05/2020)
  
Một số quy định pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  (07/05/2020)
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020, trong đó, một số quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cần lưu ý như sau: · Điều 3: Một số từ ngữ, khái niệm có liên quan về thực ...
Một số quy định pháp luật về chứng thực chữ ký trên các giấy tờ, văn bản  (28/04/2020)
  
Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bàn hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày ...
Một số điểm mới của thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp  (17/04/2020)
  
Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm