SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
0
7
0
4
Phổ biến pháp luật 22 Tháng Giêng 2021 8:20:44 CH
Các trường hợp người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương kể từ ngày 01/01/2021  (13/01/2021)
  
Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 tại Kỳ họp thứ 8, Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực. Theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động số ...
Giới thiệu về nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu  (03/01/2021)
  
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, nghị định số 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định số 135/020/NĐ-CP gồm có 9 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí Điều ...
Bộ Luật lao động 45/2019/QH14  (16/11/2020)
  
Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
Phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vay nặng lãi, phòng ngừa trộm cắp tài sản  (12/10/2020)
  
Phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khi có người liên hệ qua điện thoại hỏi về lai lịch cá nhân, tài khoản tiền ở ngân hàng (để lừa đảo) và xưng danh nhân viên của các cơ quan nhà nước (công an, viện kiểm sát, ngân hàng. bưu điện...) báo nhận bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, đóng tiền điện thoại, liên quan đến ma túy, rửa tiền, thì người dân ...
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo  (12/10/2020)
  
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Luật số 02/2016/QH14 của Quốc hội : Luật tín ngưỡng, tôn giáo  (12/10/2020)
  
Luật số 02/2016/QH14 của Quốc hội : Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Giới thiệu Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp  (22/09/2020)
  
Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch về việc ...
Giới thiệu Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ  (18/08/2020)
  
Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP gồm có 9 chương, 91 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử ...
Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục  (12/08/2020)
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 81/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục. Theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-CP, chủ đề Bổ trợ tư pháp có 02 đề mục; chủ đề hình sự có 01 đề mục; chủ đề kế ...
Giới thiệu Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ  (11/08/2020)
  
Ngày 28/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020. Nghị định 87/2020/NĐ-CP gồm có 5 chương, 25 điều, quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; ...
Một số điểm mới của thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp  (29/06/2020)
Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và ...
Một số quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định tại nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ  (29/06/2020)
Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có hiệu lực thi hành, quy định một số nội dung cụ thể như sau: · Một số khái niệm, từ ngữ có liên quan (Điều 2): 1. Dịch vụ karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát ...
Quy định mới về nâng ngạch công chức  (29/06/2020)
Theo quy định tại Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch. Tuy nhiên, từ ngày ...
Tăng số lượng tối đa Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II  (26/06/2020)
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định số ...
Một số thay đổi liên quan đến công chức theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019  (26/06/2020)
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo đó, từ ngày 01/7/2020, một số quy định liên quan đến công chức được quy định tại Luật Cán bộ, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm