SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
2
6
9
6
4
Người phát ngôn 08 Tháng Năm 2021 3:08:45 SA
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020  (27/11/2020)
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020 VPUB
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  (20/12/2019)
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  (07/01/2019)
Người phát ngôn Chức vụ Nơi công tác Điện thoại Email Trần Phi Long Chủ tịch UBND Quận 11 Đang cập nhật tplong.q11@tphcm.gov.vn Võ Duy Linh Chủ tịch UBND ...
Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận 11  (25/02/2016)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05 /TB-UBND Quận 11, ngày 23 tháng 02 năm 2016 THÔNG BÁO Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận 11 ...
Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận 11  (15/11/2013)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 153/TB-UBND Quận 11, ngày 15 tháng 11 năm 2013 THÔNG BÁO Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban ...
Đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với lĩnh vực y tế tư nhân  (13/11/2013)
Ngày 13/11/2013, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Giấy ủy quyền số 15/GUQ-UBND về cử đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với lĩnh vực y tế tư nhân. Trong đó, Chủ tịch UBND quận đã ủy quyền cho bà Trần Thu Hương – Trưởng Phòng Y tế quận 11 được toàn quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với vụ việc liên ...
Quyết định về ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (26/08/2013)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm