SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
8
6
0
3
5
Ngày pháp luật 04 Tháng Mười 2022 3:00:12 CH
Luật Cư trú năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành  (04/11/2021)
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Cư trú năm 2020, gồm 7 chương với 38 điều và thay thế Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13. Luật Cư trú 2020 đã bãi bỏ toàn bộ các thủ tục về: Cấp đổi Sổ hộ khẩu; Cấp lại Sổ ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021  (04/11/2021)
Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội...Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. I. SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀY PHÁP LUẬT ...
Giới thiệu một số quy định liên quan đến Công tác dân tộc  (14/10/2021)
Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận về các chính sách pháp luật nhất là các quy định pháp luật mới có hiệu lực. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận 11 giới thiệu Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm