SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
0
4
5
2
ISO điện tử 22 Tháng Giêng 2021 7:36:33 CH
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Về việc phê duyệt Quy trình xử lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế  (07/07/2020)
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Về việc phê duyệt Quy trình xử lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế
Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 Về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố  (08/06/2020)
Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 Về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Quyết định 1948/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 về Quy trình xử lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế  (08/06/2020)
Quyết định 1948/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 về Quy trình xử lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế
Kế hoạch triển khai ISO năm 2019  (19/09/2019)
Kế hoạch triển khai ISO năm 2019
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm