SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
5
6
5
7
1
Giải quyết kiến nghị cử tri 23 Tháng Sáu 2021 1:15:05 CH
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 23, HĐND Thành phố khóa IX  (12/04/2021)
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 23, HĐND Thành phố khóa IX BBT
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười Bảy của HĐND quận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021  (26/03/2021)
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười Bảy của HĐND quận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 BBT
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021  (21/12/2020)
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 BBT
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận 11 với Tổ đại biểu HĐND Thành phố khóa IX trước kỳ họp thứ 23  (12/12/2020)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận 11 với Tổ đại biểu HĐND Thành phố khóa IX trước kỳ họp thứ 23
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười Lăm của HĐND quận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021  (18/11/2020)
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười Lăm của HĐND quận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 VPUB
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021  (26/07/2020)
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021 VPUB
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Mười Ba HĐND Quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (20/04/2020)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Mười Ba HĐND Quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười Ba HĐND Quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (25/12/2019)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười Ba HĐND Quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 VPUB
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân Quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (23/07/2019)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân Quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (26/04/2019)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND Quận, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021  (02/02/2019)
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND Quận, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (09/11/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX sau kỳ họp thứ chín  (13/09/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX sau kỳ họp thứ chín.
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (26/07/2018)
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021  (07/06/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm