SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
2
1
2
6
6
Cải cách hành chính 19 Tháng Tám 2017 3:09:36 SA
Truyền thông Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Lĩnh vực Quản lý lao động  (18/05/2017)
Vừa qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 11 đã tổ chức truyền thông triển khai dịch vụ công trực tuyến mức mức độ 3 đối với lĩnh vực lao động cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách lao động 16 phường. Buổi truyền thông triển khai kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Lĩnh vực Quản lý lao động; Hướng dẫn các thủ tục trực ...
Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3  (08/05/2017)
  
Chiều ngày 5/5/2017, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tổ chức Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Quốc Tiến – Phó trưởng Phòng Y tế quận đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có thể ...
Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Quận 11 năm 2017  (10/04/2017)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ký ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 07/4/2017 về Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Quận 11 do Ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận làm Trưởng đoàn và đại diện của Phòng Nội vụ, Thanh Tra Quận, Phòng Tư pháp và các công chức, viên chức của cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo ...
Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở cho cán bộ, công chức  (20/02/2017)
Vừa qua, Phòng Nội vụ quận 11 đã có Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở năm 2017 đến các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 phường. Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở nhằm truyền tải các nội dung về kỹ năng giao tiếp; một số nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, nghe và ...
Quận 11 chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số PAPI  (13/02/2017)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Công văn chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp nâng cao Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) tại Quận 11 theo hướng bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh. Công văn yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự ...
Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại quận 11  (11/07/2016)
  
Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do ông Lê Hoài Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành làm việc và kiểm tra tại quận 11. Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính; cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao ...
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính  (19/02/2016)
Theo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn quận 11 năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11); Phòng Tư pháp quận 11 được giao trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nội dung cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản, cải cách tư pháp; ...
UBND quận 11 ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016  (02/02/2016)
Năm 2016, Ủy ban nhân dân quận 11 xác định mục tiêu cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc hàng năm của Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường; làm cơ sở chỉ đạo điều hành, góp phần hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của quận ...
Thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Tp.HCM  (28/04/2013)
Ngày 30/01/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này quy định quy trình áp dụng cơ chế một cửa liên thông ...
Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường  (10/04/2013)
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2013/NĐ/CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể ...
Tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm  (17/07/2012)
1. Về kế hoạch cải cách hành chính: Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/3/2012 về thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2012 của quận, trong đó thực hiện 02 khâu đột phá: - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó để đạt hiệu quả tốt nhất trong thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNƠ & ...
Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định, quy trình thủ tục hành chính do Quận ban hành  (20/04/2012)
Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, UBND Quận 11 đã ban hành Quyết định số ...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của phòng kinh tế  (23/03/2012)
Nhằm thường xuyên thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị. Tiếp tục duy trì và phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác cải cách hành chính những năm vừa qua; đồng ...
Kế hoạch triển khai kinh tế tập thể năm 2012 của phòng kinh tế  (23/03/2012)
Nhằm tiếp tục thực hiện Luật hợp tác xã (HTX) năm 2003 và các văn bản liên quan nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức đối với cán bộ và nhân dân trên địa bàn Quận 11 về vị trí, vai trò, bản chất, tính tất yếu tồn tại khách quan của kinh tế tập thể phát triển trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Bên cạnh đó, để tăng cường sự lãnh ...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012  (23/03/2012)
Thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012, ngày 02/3/2012, UBND quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm