SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
4
5
0
9
3
Công khai ngân sách 18 Tháng Năm 2022 1:38:54 CH
Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý 1 năm 2022 của UBND Quận 11  (16/05/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 204/QĐ-TCKH ngày 20/01/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2021  (24/01/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11  (03/01/2022)
Xem toàn văn
Quyết định 1953/QĐ-TCKH ngày 12/10/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Quý 3 năm 2021  (12/10/2021)
Tải về
Quyết định 1439/QĐ-TCKH ngày 19/7/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Quý 2 năm 2021  (19/07/2021)
Tải về
Quyết định 1606/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 11 năm 2020 (Sau khi Sở Tài chính thẩm định quyết toán Ngân sách quận)  (13/07/2021)
Tải về
Công khai quyết toán ngân sách Quận 11 năm 2020  (09/06/2021)
Công khai quyết toán ngân sách Quận 11 năm 2020
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2021  (23/04/2021)
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2021
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán đã được HĐND quyết định)  (15/01/2021)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán đã được HĐND quyết định)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán trình HĐND)  (25/12/2020)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán trình HĐND)
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Dự toán đã được HĐND quyết định)  (13/01/2020)
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Dự toán đã được HĐND quyết định)
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (Dự toán đã được HĐND quyết định)  (03/02/2019)
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (Dự toán đã được HĐND quyết định)
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm