SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
5
6
4
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 07 Tháng Tư 2023 10:30:00 SA

Quận 11: Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong các cấp hội” năm 2023


Ngày 6/4, Hội LHPN Quận 11 đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong các cấp hội” năm 2023. Tham dự có các ông bà: ông Bùi Hữu Nghĩa, Phó Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Trưởng Ban Ban chính sách pháp luật Hội LHPN TPHCM; ông Võ Quốc Bảo, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy; ông Lâm Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận 11; bà Vũ Thị Châu, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 11.

 

Ảnh: Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Vũ Thị Châu báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm

Báo cáo đề dẫn tọa đàm, bà Vũ Thị Châu, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 chia sẻ, “Thời gian qua, bên cạnh các mặt đạt được trong công tác giám sát, phản biện xã hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số đơn vị chưa có sự chủ động đăng ký nội dung giám sát về cấp ủy Đảng tại địa phương, nội dung giám sát của Hội cơ sở chưa phù hợp tình hình thực hiện tại đơn vị; một số đơn vị sau khi giám sát chưa có sự đeo bám đơn vị thực hiện giám sát đối với nội dung giám sát. Hồ sơ giám sát dừng lại ở báo cáo kết quả giám sát do đó chưa thể hiện rõ hiệu quả giám sát của đơn vị. Chính vì vậy, Ban Tổ chức mong muốn thông qua tọa đàm để lắng nghe những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; những đề xuất, giải pháp, hiến kế nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội”.

Tại hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị xoay quanh một số nội dung như: thuận lợi và khó khăn trong công tác giám sát và phản biện xã hội; những đề xuất, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác phối hợp thực hiện giám sát, việc theo dõi của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát; việc chọn lựa nội dung giám sát…


Ảnh: Ông Bùi Hữu Nghĩa, Phó Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu định hướng tại buổi tọa đàm

Phát biểu với hội nghị, ông Bùi Hữu Nghĩa, Phó Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 và Hội LHPN Quận 11 để tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong các cấp hội” năm 2023. Đồng thời, chia sẻ ở góc độ chuyên môn và gợi mở về một số nội dung trong công tác triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Đề án số 06-ĐA/TU) và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU (gọi tắt là Chỉ thị số 13-CT/TU). Ông Bùi Hữu Nghĩa nhấn mạnh, “Các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác lựa chọn, đăng ký nội dung giám sát. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp thực hiện giám sát, theo dõi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo”.


Ảnh: Ông Võ Quốc Bảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy phát biểu kết luận tại tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, ông Võ Quốc Bảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy nhận xét, “Trong năm 2022, MTTQ Việt nam Quận đã chủ trì tổ chức và thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề. Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề theo Đề án số 06-ĐA/TU, trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận còn thực hiện 07 cuộc giám sát định kỳ theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại 51 đơn vị. Các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện giám sát độc lập 5 cuộc tại 15 đơn vị. Hội LHPN Quận thực hiện giám sát độc lập 02 hồ sơ (vượt 200% chỉ tiêu) theo đúng quy định: giám sát việc triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ và công tác chăm lo đối với trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và giám sát việc triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; tham gia tích cực 11 đoàn giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận chủ trì thực hiện… Mặc dù các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trong năm 2022, tuy nhiên sau giám sát, việc theo dõi và đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn”.

 

Ảnh: Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, ông Võ Quốc Bảo đề nghị UB.MTTQ Việt Nam Quận 11 và Hội LHPN Quận 11 tổng hợp các ý kiến đề xuất và bổ sung các giải pháp mà các đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội nghị góp phần tiếp tục phát huy hiệu quả nội dung công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, cần chủ động phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, theo dõi sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát. Trong đó cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự chủ động tham mưu, đề xuất, nâng cao kỹ năng giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Riêng đối với việc lựa chọn nội dung giám sát, MTTQ và các tổ chức CT - XH cần nghiên cứu, nắm chắc nghị quyết, chủ trương của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của chính quyền tại địa phương mình, nắm tình hình Nhân dân, những vấn đề Nhân dân bức xúc, các ý kiến phản ánh của người dân trong các hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để chọn lựa nội dung giám sát phù hợp, nâng cao chất lượng giám sát theo yêu cầu đặt ra. Sau giám sát, các đơn vị cần rà soát, thống kê lại kết quả giải quyết sau giám sát, báo cáo đề xuất cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo đối với những đơn vị chưa thực hiện nội dung kiến nghị.

Đức Phạm


Số lượt người xem: 277    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm