SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
6
1
7
2
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 31 Tháng Ba 2023 10:35:00 SA

Phường 11: Biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

 


Chiều ngày 29/3, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 11 tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023); biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Tham dự hội nghị có các ông, bà: ông Nguyễn Hải Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy; bà Lê Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch UB MTTQVN Quận 11; ông Nguyễn Hoàng Kiêu, Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 11; bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đổng Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 11 ; bà Lê Thúy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường; bà Phạm Hàng Giáng Thu, Chủ tịch UBMTTQ Phường 11.

 

Ảnh: Tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11, Ban thường vụ Đảng ủy phường, MTTQ Phường 11 đã tập hợp động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã được cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của Nhân dân". Đặc biệt đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, giảm nghèo bền vững; việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần xây dựng tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường. Nổi bật, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó có chỉ đạo về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội (cả phần lễ và phần hội).

 

Ảnh: Tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Lê Thị Thu Vân – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận 11 đã ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của Ban TT MTTQ phường trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Bà nhấn mạnh, “Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 là dịp để tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, UB.MTTQ Việt Nam phường cần tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp, tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đa dạng, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức phần Hội và phần lễ để thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội. Chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí để việc tổ chức ngày hội được long trọng, đầy đủ và nâng cao chất lượng. Đồng thời mong muốn cán bộ, nhân dân Phường 11 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự quản cộng đồng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường… Xây dựng các phong trào thiết thực gắn với hoạt động tại tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.”

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 14 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và Hội LHPN phường trao kinh phí hàng tháng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

BTQ11

 


Số lượt người xem: 280    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm