SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
6
6
4
2
Tin tức sự kiện 31 Tháng Tám 2022 4:55:00 CH

Hội nghị tập huấn an toàn hoá chất nguy hiểm, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)


Ngày 30/8, Phòng Kinh tế Quận 11 đã tổ chức buổi tập huấn, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật trong lĩnh vực hóa chất ngành công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhằm triển khai thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Hướng dẫn cách thức triển khai, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý về hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn Quận 11 đến 91 cơ sở kinh doanh kinh doanh trong lĩnh vực này.

Tại buổi tập huấn đã triển khai các nội dung chính về Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về kinh doanh khí; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Phòng Kinh tế


Số lượt người xem: 340    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA