SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
2
8
8
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tám 2022 9:35:00 SA

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2022

 

 

UBND Quận 11 vừa ban hành thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022. Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng nêu trên nghỉ Lễ Quốc khánh vào ngày 02 tháng 9, năm 2022 và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02 tháng 9. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật. Các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.

UBND quận chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tuyên truyền đến từng hộ dân về cách thức và vị trí trang trọng treo cờ Tổ quốc; kiểm tra nhắc nhở và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường bố trí người trực trong các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trên địa bàn. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận và Ủy ban nhân dân 16 phường có kế hoạch thực hiện tốt công tác vệ sinh trên toàn quận trước và ngay sau khi kết thúc các hoạt động Lễ, đảm bảo sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng; vận động Nhân dân, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

VPUB

 


Số lượt người xem: 373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA