SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
8
7
5
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2022 8:40:00 SA

Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ngày 29/7, Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra Quận ủy tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đảng đoàn thể quận.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cơ quan Ủy ban kiểm tra Quận ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng cho Ban Thường vụ Quận ủy, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, có nghiên cứu để đề xuất các chuyên đề bám sát với tình hình thực tiễn. Công tác cập nhật, triển khai các nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy, công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được tham mưu thực hiện thường xuyên. Các nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao hoa chúc mừng đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, từng đồng chí đảng viên chi bộ đã nêu cao tính tổ chức, kỷ luật, chủ động trong tham gia học tập, tìm hiểu Nghị quyết của đảng, qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy hiệu quả cho quá trình làm việc tham mưu công tác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ triển khai gắn với việc xây dựng hình mẫu người cán bộ kiểm tra theo tiêu chí “3T” (Trung thực, Trách nhiệm, Tận tụy). Công tác tổ chức, cán bộ, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII được triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng được tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Từ những nỗ lực của chi bộ và của từng đảng viên, nhiều năm liền, Chi bộ Ủy ban kiểm tra luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng viên chi bộ có nhiều đồng chí được biểu dương, khen thưởng.

 

Ảnh: Chi bộ Ủy ban kiểm tra chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan đảng đoàn thể quận đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, đồng thời, đề nghị các đồng chí đảng viên chi bộ cần tiếp tục phát huy cao độ tính tổ chức, kỷ luật, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và ban hành nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong Đảng. Đặc biệt là, tiếp tục lãnh đạo cơ quan Ủy ban kiểm tra Quận ủy thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, nghiêm minh, hợp tình hợp lý. Tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ của các cơ sở Đảng, từ đó tham mưu các nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp cho Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tại các cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng thời cần tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên chi bộ được tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng, trang bị đầy đủ nghiệp vụ, kiến thức đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ với tỷ lệ tín nhiệm 100%, ông Trần Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

BTQ

 

 


Số lượt người xem: 443    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA