SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
1
2
7
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2022 2:45:00 CH

Hội nghị phổ biến, tập huấn và tuyên truyền luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan

Ngày 29/6, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn và tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản, chính sách liên quan hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Quận 11 năm 2022 dành cho thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Quận 11; chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch UBND 16 phường, chuyên trách kinh tế 16 phường.

Buổi tập huấn đã phổ biến các nội dung hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; phổ biến các nội dung xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Phòng TCKH


Số lượt người xem: 359    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA