SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
2
3
6
Tin tức sự kiện 24 Tháng Sáu 2022 5:30:00 CH

Quận 11: Tuyên dương các gương điển hình trong công tác tuyển quân và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận

 

Ngày 23/6, Ban chỉ huy Quân sự Quận (BCHQS Quận) đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có: ông Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11; ông Đào Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11; ông Phạm Xuân Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng công an Quận 11; ông Nguyễn Quang Sáng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 11.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định. BCHQS Quận tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về mặt quân sự, quốc phòng, đồng thời chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể công tác Quốc phòng địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị quận quán triệt tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đến tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc quyền và quần chúng nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong quá trình triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Quận 11 tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2022.

Tổng quân số BCHQS Quận hiện có 31 đồng chí (Sỹ quan là 19, quân nhân chuyên nghiệp là 11, trong đó trình độ đại học là 17 đồng chí, cao đẳng là 3 đồng chí, trung cấp là 5 đồng chí. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV): tổng số DQTV toàn quận là 2490 đồng chí, tổng số đảng viên là 785 đạt 31,53% so với tổng số DQTV. Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 với yêu cầu chất lượng giao quân ngày càng cao. Toàn quận đã giao 150 thanh niên, đạt chỉ tiêu 2 cấp, thực hành giao nhận quân đúng luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Quận, phường, quy chế hoạt động của Hội đồng và kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đã thực hiện 10/07 chỉ tiêu được giao về Ban tuyển sinh quân sự Thành phố theo kế hoạch.

Về công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy – BCHQS Quận, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết, thông tri, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định địa bàn; tổ chức các hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế lao động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tổ chức khai mạc hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang Quận 11 thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao; cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Quận 11 biểu dương tinh thần nỗ lực của Ban chỉ huy Quân sự Quận trong công tác tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quận chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng; huấn luyện, hội thi, hội thao, phục vụ kiểm tra của các cấp. Hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được xây dựng đầy đủ. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ, Tết. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ theo kế hoạch, nội dung, chương trình đề ra. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành có nền nếp; giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt chất lượng tốt. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được triển khai kịp thời, đạt kết quả tốt. Công tác chính sách hậu phương quân đội thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ phối hợp với các cấp, ngành thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp, chủ động trong phòng, chống COVID-19 có hiệu quả. Nắm, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống và phối hợp các lực lượng giữ ổn định tình hình trên địa bàn.

 

Ảnh : Trung tá Nguyễn Quang Sáng – Chỉ huy trưởng BCHQS quận trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia trấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận năm 2022.

Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 lưu ý thêm đối với những nội dung chưa đạt kế hoạch đề ra, Đảng ủy BCHQS quận tập trung thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc, dự báo tốt tình hình địa bàn, tham mưu Quận ủy, UBND quận giải quyết các tình huống xảy ra. Luyện tập các phương án, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn các phường chuẩn bị và thực hành diễn tập phường trong khu vực phòng thủ năm 2022. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Đồng thời, tham mưu rà soát, quản lý nắm chắc nguồn và triển khai các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Song song đó, cần tiếp tục nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập, huy động lực lượng dự bị động viên. Quan tâm tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật đúng nội dung chương trình quy định. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận tập trung tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; duy trì thường xuyên việc tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng cần được nghiên cứu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục xây dựng các mô hình, sáng kiến cải tiến mới, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến thiết thực; đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang nét đặc trưng của từng đơn vị. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực dự báo, đánh giá chính xác tình hình, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra theo chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận, Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Chỉ huy Trưởng BCHQS quận chia sẻ thêm thông tin về phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: công tác sẵn sàng chiến đấu và xây dựng khu vực phòng thủ; công tác quản lý nhà nước về mặt quốc phòng; công tác xây dựng lực lượng; công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các công tác khác như tiếp công dân, quán triệt nghiêm các chỉ thị  kế hoạch của quân khu, Thành phố về công tác đối ngoại. Đối với công tác đảng, Đảng ủy sẽ tiếp tục tập trung cho công tác phát triển Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đảng, đoàn trong lực lượng dân quân tự vệ. Toàn thể lực lượng quyết tâm tập trung cho nhiệm vụ xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, của ngành, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các dịp lễ góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiêm vụ đề ra trong năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND quận 11 đã ký quyết định khen thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2022. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao giấy khen của Bộ Tư lệnh Thành phố cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia trấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận năm 2022.

BTQ


Số lượt người xem: 495    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA