SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
7
6
4
1
Tin tức sự kiện 08 Tháng Sáu 2022 4:20:00 CH

Mời tham gia Khảo sát trực tuyến dự thảo lần 2 dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4008/SKHĐT DNKTT&TN ngày 02 tháng 06 năm 2027 về việc lấy ý kiến về dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Ủy ban nhân dân Quận 11 đề nghị các Hợp tác xã, Tổ hợp tác đang hoạt động trên địa bản Quận 11 tham gia thực hiện khảo sát trực tuyến đối với một số nội dung có ý khác nhau của dự thảo lần 2 Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử:

https://khaosat.me/survey/khao-sat-mot-so-noi-dung-du-thao-luat-htx-sua-doi-ba09e7d

Hoặc quét mã QR:

VPUB


Số lượt người xem: 554    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA