SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
6
8
9
5
Tin tức sự kiện 15 Tháng Năm 2022 2:30:00 CH

Quận 11: Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”


Từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 15/6/2022, Quận 11 triển khai tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Trong thời gian này, có 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận và 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân 16 phường sẽ được Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày.

Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận:

1.     Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

2.     Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3.     Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh.

4.     Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

5.     Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

6.     Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

7.     Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

8.     Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

9.     Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

10.  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân 16 phường

1.     Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh).

2.     Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

3.     Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

4.     Đăng ký khai tử.

5.     Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 479    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA